Antaurus.ru

Все про Недвижимость
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ордер на квартиру в украине

Приватизація житла без ордеру

Згідно Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян (Наказ №396 від 16.12.2009р.), — до органу приватизації потрібно подати пакет документів, що визначений у п. 18 Положення, в тому числі копію ордеру про надання житлової площі.

Нерідко трапляється, що копію такого ордеру не можливо знайти в жодному органі влади, архіві, комунальних підприємствах, тощо. Звичайно, що це документ сурової звітності та вище перелічені органи несуть відповідальність за їх збереження. Однак, Вам потрібно приватизувати житло, а про відповідальність органів Ви волієте подумати пізніше, після приватизації. Як реалізувати своє право на приватизацію та оформити право власності на своє законно отримане житло без ордера?

В першу чергу, — Вам потрібно в судовому порядку доказати своє законне право користування житловим приміщенням. Для цього Вам знадобляться будь – які документи, які містять інформацію про час вселення та реєстрацію в це помешкання; про Ваше місце праці та отримання помешкання згідно з протоколом, рішенням, тощо організації; договір найму з обслуговуючим підприємством; технічна документація на квартиру; квитанції про сплату комунальних послуг; книги квартирного обліку чи інші документи, що стосуються отримання житла; покази свідків – сусідів, родичів; акт обслуговуючої організації про місце проживання; довідка про склад сім’ї; будинкова книга; тощо. Чим більше у Вас таких документів, ти легше Вам доказати своє право на приватизацію без ордеру про надання житлової площі.

Згідно з Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР (Постанова №470 від 11.12.1984р.) – ордер дійсний протягом 30 днів і при вселенні громадянин здає ордер в житлово – експлуатаційну контору, а за її відсутності – відповідному підприємству, установі, організації як документ сурової звітності.

Отже, ніякого обов’язку зберігати копію такого ордеру у Вас немає і Ви не несете відповідальність за халатність тих чи інших органів, установ, організацій в разі зникнення архівних документів.

Згідно ст. 2 ЗУ «Про приватизацію державного житлового фонду» визначений вичерпний перелік об’єктів, що не підлягають приватизації, а це:

квартири-музеї; квартири (будинки), житлові приміщення у гуртожитках, розташовані на територіях закритих військових поселень, підприємств, установ та організацій, природних та біосферних заповідників, національних парків, ботанічних садів, дендрологічних, зоологічних, регіональних ландшафтних парків, парків-пам’яток садово-паркового мистецтва, історико-культурних заповідників, музеїв; квартири (будинки), житлові приміщення у гуртожитках, що перебувають в аварійному стані (в яких неможливо забезпечити безпечне проживання людей); квартири (кімнати, будинки), віднесені у встановленому порядку до числа службових, а також квартири (будинки), житлові приміщення у гуртожитках, розташовані в зоні безумовного (обов’язкового) відселення, забрудненій внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Якщо Ваше помешкання не відноситься до об’єктів, що не підлягають приватизації, — то і підстав для відмови у приватизації в органу приватизації – немає, оскільки відсутність документів на право вселення і проживання не може бути поставлена Вам в провину, бо такі документи передаються після вселення ЖЕКу, який і повинен забезпечити їх належне збереження.

Отже, спершу подайте запити про надання Вам копії ордеру у всі можливі архіви, установи, організації і в разі відсутності ордеру або ненадання Вам відповіді взагалі – зберіть всі наявні та можливі докази отримання Вами квартири у законний спосіб та законне вселення у помешкання, тривале його користування, тощо. На підставі цих документів та відмови органу приватизації у зв’язку з неподанням Вами копії ордеру – звертайтесь в суд.

*Стяття складена згідно діючого законодавства станом на 15.02.2016р.

Ордер на квартиру: что это, для чего нужно и что с этим делать

Ордер на квартиру является важнейшим документом, на основании которого человек имеет право заселиться в жилье госфонда. В Постановлении №470-84-п указано, что ордер могут выдать только для свободной недвижимости.

Процесс получения ордера

Право на получение ордера имеют украинцы, которым необходимо улучшение жилищных условий. На основании этого можно стать на квартирный учет.

Становимся на учет

Статья 34 Жилищного Кодекса (ЖК) определяет список граждан, которые имеют право становиться на учет. В этот перечень попадают лица:

 • Имеющие жилплощадь меньшего размера, чем минимальные размеры согласно законодательству.
 • Проживающие в квартире, не соответствующей техническим или гигиеническим нормам.
 • Проживающие на арендуемой жилплощади.
 • Жилец имеет специфическую неизлечимую болезнь, не позволяющую жить рядом с остальными членами семьи на одной жилплощади.

Любой из 4-х пунктов может стать основанием для постановки на учет. Если это относится к вам, то заполните заявление и подайте его в ближайший ЦПАУ (Центр предоставления админуслуг). Также существует возможность постановки на учет по месту работы. По вашему заявлению, согласно действующему законодательству, решение будет принято не позднее, чем через 30 дней с момента подачи документов.

Когда будет выдан ордер?

После того, как вас внесут в реестр, нужно будет ждать своей очереди. Основанием для получения ордера является только решение от органов власти. Но решение – это еще не право на вселение, так как законным основанием является только ордер. При его получении надо будет предъявить документ, удостоверяющий личность, а также бумаги членов семьи, которые указаны в ордере.

Заселение на основании ордера

С того момента, как вы получили на руки ордер, вы обязаны заселиться в течение 30 дней. Все лица, упомянутые в ордере, должны предварительно выписаться с прошлой жилплощади, и подать ордер в ЖЭО или другую организацию, выполняющую схожие функции. Также не забудьте взять с собой документы всех, кто записан в ордере. Государственный служащий обязательно проверит отметку в паспорте о том, что регистрация по месту жительства снята.

Читать еще:  Как признать квартиру аварийной

С ордером вы можете заселяться, но не эксплуатировать недвижимость. Чтобы можно было использовать жилплощадь, надо будет заключить договор найма между получившим ордер и ЖЭКом (или другой обслуживающей здание организацией). 2-я глава ЖК регулирует правильность оформления договора.

В каких случаях ордер не будет действительным?

На этот вопрос вполне ясно отвечает статья 59 ЖК: ордер теряет свою законность вследствие решения суда. Оно может быть принято по нескольким причинам:

 • При регистрации на получение квартиры, заявитель предоставил заведомо ложную информацию.
 • Недвижимость, которая проходит по ордеру, уже заселена.
 • Условия или порядок получения документов нарушены.
 • Жилплощадь от госфонда не соответствует санитарным и техническим нормам.

Если ордер недействителен по причине, указанной первой в нашем перечне – заведомо ложная информация – всех жильцов выселяют. Новое жилье им не предлагают. Если до этого семейство также находилось в квартире, принадлежащей госфонду, то будет разрешено занять предыдущее место или выделят новое. По всем остальным пунктам, приведшим к недействительности ордера, согласно 117 статье ЖК, заявителям предоставляют новое жилье.

Ордер и процесс приватизации квартиры

Если из документов на квартиру у вас есть только ордер, вы не сможете совершить никаких действий с недвижимостью. Для того чтобы это все можно было сделать, необходимо приватизировать жилплощадь.

Закон №2482-12, статья 2 регламентирует список недвижимости, не подлежащей приватизации:

 • служебные помещения,
 • здания в аварийном состоянии,
 • квартиры-музеи,
 • жилплощадь в зоне, затронутой аварией ЧАЭС,
 • постройки на территории заповедников, национальных парков, поселений военного типа и т.д.

В каком порядке приватизируется квартира?

Для начала вам нужно будет получить ответ на запрос у обслуживающей организации, которая должна дать вам копию ордера и оформить справку о том, что ваше право на приватизацию еще не использовано. После этого нужно попросить в ЖЭКе или ОСМД бланк по форме №4, и заполнить его. Одновременно с ним подается заявление, в котором должна стоять подпись всех прописанных в квартире. Они также должны иметь при себе документ, подтверждающий личность – паспорт или свидетельство о рождении.

При подаче формы №4 и заявления, вам также понадобятся:

 • копия ордера на квартиру,
 • полученная в отделе приватизации справка о том, что вы имеете право на приватизацию, так как ранее не воспользовались им.

После этого заявитель получит на руки технический паспорт на недвижимость. Не забудьте в этом же месте забрать справку о составе семьи – она вам понадобится, потому что с ней и еще одним перечнем документов придется посетить отдел приватизации. Документы сюда подаются через ЦПАУ, только предварительно заполнитев тут заявление и добавьте к нему бумаги по списку:

 • Та самая справка о составе семьи, которую вы получили в ранее.
 • Копии ИНН, паспортов/свидетельств о рождении всех лиц, зарегистрированных на жилплощади.
 • Недавно оформленный технический паспорт.
 • Копия ордера.
 • Разрешение начать процесс приватизации на основании того, что это право заявителем ранее не использовалось.
 • Отсутствующие при подаче документов члены семьи должны дать письменное согласие заранее.
 • Если есть какие-либо документы, дающие льготы – добавьте их.
 • На несовершеннолетних, прописанных в квартире, нужно согласие родителей/опекунов.

Данный перечень документов можно найти в Положении про порядок приватизации под пунктом №18.

Обратите внимание: в зависимости от того, в какой ЦПАУ вы обращаетесь, список документов может дополняться. Например, некоторые просят письменно заверить свое согласие на использование личных данных от имени заявителя. С момента подачи документов придется подождать 30 дней до получения ответа.

Что делать, если ордер утерян?

Ордер является важной официальной бумагой, которую терять очень не рекомендуется, так как восстановление его возможно только через суд – доказывать свое право на вселение в квартиру придется документально. Вам понадобятся:

 • Любые письменные свидетельства о том, когда вы заселились и зарегистрировались на жилплощади.
 • Ксерокопия решения о выдаче ордера.
 • Заключенный договор найма с компанией, обслуживающей дом.
 • Если недвижимость предоставлялась с привязкой по месту работы, предоставить с него документы.
 • Домовая книга.
 • Распечатки чеков (копии электронных квитанций тоже подойдут) об оплате коммунальных услуг от имени заявителя.
 • Технический паспорт на недвижимость.
 • Справка о составе семьи.

Не во всех случаях, но весьма часто полезными становятся показания проживающих с вами в одном подъезде/этаже/доме людей и других родственников, которые засвидетельствуют, что вы живете в квартире с определенного момента. Если суду будут предоставлены веские доказательства, орган приватизации сумеет произвести процедуру и без ордера.

Подведем итоги

Если у вас есть ордер – вы вселяетесь в квартиру от госфонда в течение 30 дней. После этого подпишите договор найма с той организацией, которая официально обслуживает здание – это и будет тем документом, который подтвердит ваше право жить в квартире. Для расширения прав на имущество нужно будет пройти процесс приватизации, иначе вы не сможете совершать с недвижимостью никаких юридических операций.

Оформляем вторичное и первичное жилье в собственность
Многих пугает бумажная волокита, а оформление квартиры в

Узакониваем балкон до и после строительства
Многие владельцы квартир желают добавить к своей площади несколько

Практически все люди впрямую или косвенно сталкивались с арендой квартир. Несмотря на это, понятия «залог»

Место жительства вместо прописки. Новые правила регистрации

Долгое время в нашей стране велась дискуссия

Новый год встретил украинцев поправками к Налоговому кодексу за которые депутаты Верховной Рады проголосовали в

Читать еще:  Правоустанавливающий документ на квартиру что это

Что такое ордер на квартиру

Ордер на квартиру – документ, который разрешает заселиться в недвижимость государственного жилого фонда. Согласно правилам, описанным в Постановлении №470-84-п, ордер выдается только на свободный дом или квартиру.

Как получить ордер на квартиру

Получить ордер на квартиру могут граждане, требующие улучшения жилищных условий. Для получения этого правоустанавливающего документа нужно стать на квартирный учет, как лицо, требующее улучшения жилищных условий.

Как стать на квартирный учет

Обстоятельства, при которых лица определяются, как граждане, требующие улучшения жилищных условий, описаны в ст.34 Жилищного кодекса (ЖК), в их числе:

 • обеспечение жилплощадью, меньшей установленных норм;
 • несоответствие жилья санитарным и техническим нормам;
 • проживание на арендованной жилплощади;
 • проживание в общежитиях;
 • наличие у жильца хронического заболевания, из-за которого он не может обитать в одной квартире с другими членами семьи.

Если вы относитесь к этим категориям, можете становиться на квартирный учет. Для этого обратитесь с соответствующим заявлением к уполномоченному органу власти. Это можно сделать через Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ). Кроме того, стать в очередь на жилье можно по месту работы. На принятие решения по поданному заявлению выделен месяц.

Когда выдадут ордер

После внесения в реестр предстоит дождаться своей очереди на квартиру (ст.43 Жилищного кодекса). Основанием для выдачи ордера является решение органов власти. Само решение не дает права заселяться в квартиру. Для этого необходимо получить ордер. При его вручении нужно предъявить паспорта или документы, которые их заменяют, членов семьи, вписанных в ордер (п.70 Закона №470-84-п).

Как заселиться, имея ордер

После получения ордера у вас есть месяц на заселение, так как документ действителен на протяжении 30 дней. Предварительно всем лицам, указанным в документе, предстоит снять с регистрации прежнее место жительства. Далее подайте ордер в ЖЭО или соответствующую организацию. Приложите к документу паспорта лиц, указанных в нем. В каждом из паспортов должна присутствовать отметка о снятии с регистрации места жительства.

Ордер дает право заселиться, но не использовать жилую недвижимость. Чтобы пользоваться квартирой госфонда, после передачи ордера балансодержателю нужно оформить договор найма. Он заключается между ЖЭКом или иной организацией, обслуживающей дом, и субъектом, которому выдан ордер (ст.61 ЖК). Договор должен отвечать требованиям, указанным во второй главе ЖК.

Когда ордер на квартиру недействителен

Согласно статье 59 ЖК ордер признают недействительным исключительно в рамках судебного процесса. Это решение принимается при следующих обстоятельствах:

 • владелец ордера предоставил неправдивую информацию, ставая на квартирный учет;
 • недвижимость, на которую выдан ордер, занята;
 • нарушен порядок или условия выдачи документа;
 • предоставленное для заселения помещение не отвечает техническим или санитарным нормам.

В случае недействительности ордера из-за указания заявителем неверных данных, семью выселяют, не предоставляя ей новое место жительства. Если до этого она проживала в квартире государственного или общественного жилищного фонда, то ей разрешают занять прежнее место проживания или выделяют иное помещение. В остальных случаях, при недействительности ордера, заявителю подбирают другое жилое помещение (статья 117 ЖК).

По закону требования признать ордер недействительным могут направляться в суд на протяжении 3 лет с момента выдачи правоустанавливающего документа.

Ордер при приватизации квартиры

Ордер на квартиру не дает права свободно распоряжаться имуществом: продавать его, сдавать квартиру в аренду и т.п. Для этого ее предстоит приватизировать – перевести из государственного жилищного фонда в частное владение.

В ст.2 Закона №2482-12 установлен перечень недвижимости, которую нельзя приватизировать, в том числе:

 • квартиры-музеи;
 • недвижимость на территории заповедников, закрытых поселений военного типа, предприятий, национальных парков и т.п.;
 • аварийная недвижимость;
 • служебное жилье;
 • жилплощадь в зоне отчуждения ЧАЭС.

С чего начать приватизацию квартиры

Начинать приватизацию недвижимости нужно с отправки запроса обслуживающей организации на выдачу копии ордера и оформления справки о неиспользованном праве на приватизацию.

После получения бумаг заполните бланк по форме №4 в ЖЭКе или ОСМД. Вместе с ним оформите заявление, которое подписывают все зарегистрированные в квартире жильцы. Заявители должны иметь при себе паспорта или свидетельства о рождении.

К заполненному бланку и заявлению приложите такие бумаги:

 • копию ордера на квартиру;
 • справку о неиспользованном праве на приватизацию (выдает отдел приватизации).

После этой процедуры обслуживающая организация выдает заявителю техпаспорт на недвижимость. Вместе с этим получите здесь справку о составе семьи.

Порядок приватизации квартиры

Оформив техпаспорт, подайте бумаги в отдел приватизации. Это можно сделать через ЦПАУ. Заполните в центре соответствующее заявление и приложите к нему такие документы:

 • копии паспортов (свидетельств о рождении) и идентификационные коды лиц, проживающих в квартире;
 • техпаспорт на квартиру;
 • копию ордера;
 • справку о составе семьи;
 • справку о неиспользованном праве на приватизацию;
 • согласие членов семьи, которые временно отсутствуют;
 • документы о правах на льготы (если есть);
 • согласие родителей, опекунов или усыновителей несовершеннолетних жильцов квартиры.

В различных Центрах предоставления админуслуг пакет документов для приватизации жилья из госфонда может отличаться. Сотрудники ЦПАУ могут попросить заполнить заявление-согласие на сбор и обработку персональных данных заявителя. Процедура выполняется на протяжении 30 дней со дня подачи бумаг органу приватизации.

Ордер утерян – возможна ли приватизация

Ордер – это документ строгой отчетности, но бывают случаи, когда найти его не удается. Он может быть утерян в коммунальном предприятии, куда подавался при заселении.

Если по запросу в ЖЭК и органы власти ордер не предоставлен, придется решать вопрос через суд. Вы не теряете право приватизации квартиры при утере ордера, но вам предстоит его доказать. Юристы советуют предварительно собрать как можно больше документов, подтверждающих законность вселения, проживания в квартире и т.д. В ходе судебного процесса вам пригодятся:

 • любые документальные доказательства времени заселения и регистрации в недвижимости;
 • решение о выдаче ордера;
 • договор найма с обслуживающей организацией;
 • документы с места работы, по которому предоставлялась недвижимость;
 • домовая книга;
 • чеки об оплате коммунальных услуг;
 • справка о составе семьи;
 • техдокументация на квартиру и др.
Читать еще:  Как выгодно сдать квартиру в аренду

Кроме документов в судебном процессе станут полезными показания соседей и родственников, которые смогут подтвердить, что вы здесь действительно проживаете с определенного времени. По решению суда орган приватизации сможет провести процедуру перевода жилья из госфонда в частную собственность без ордера.

Таким образом, имея ордер, вы можете заселиться в определенную квартиру государственного жилищного фонда. Но этого недостаточно, чтобы законно в ней проживать. Далее оформите договор найма с ЖЭКом или иной обслуживающей организацией. Именно этот документ установит ваше право на проживание в квартире. А чтобы расширить права на имущество, придется перевести его в частную собственность, в ходе чего также потребуется ордер.

Ордер на житлове приміщення і його правове значення. Підстави та порядок визнання ордера недійсним. Правові наслідки визнання ордера недійсним

На підставі рішення про надання житлового приміщення в будинку державного або громадського житлового фонду виконавчий комітет районної, міської, районної в місті, селищної, сільської ради видає громадянинові ордер, який є єдиною підставою для вселення в надане житлове приміщення. Його може бути видано лише на вільне, як фактично, так і юридично, житлове приміщення.

Ордер — це правоустановчий документ індивідуального характеру, що видається виконавчим органом місцевої ради, компетентним приймати рішення про надання житлової площі, та є підставою для вселення громадян у надане житлове приміщення в будинках державного чи громадського житлового фонду або фонду житлово-будівельного кооперативу. Ордер породжує два види правовідносин: адміністративно-правові відносини між виконавчим органом ради і житлово-експлуатаційною організацією, цивільно-правові відносини між громадянином та зазначеною житлово-експлуатаційною організацією. На підставі лише самого рішення громадянин не має права вимагати здійснення будь-яких дій щодо надання йому приміщення, вказаного в рішенні.

Ордер безпосередньо пов’язаний з особою, якій він виданий, і не може передаватися іншим, дійсний упродовж 30 днів. Вручається ордер громадянинові, на ім’я якого він виданий, або за його дорученням іншій особі. При вселенні громадянин здає ордер до житлово-експлуатаційної організації, а за ЇЇ відсутності — відповідному підприємству, установі, організації, отримуючи одночасно при цьому паспорти всіх членів сім’ї з відміткою про виселення з попереднього місця проживання. У надане житлове приміщення переселяються члени сім’ї, які включені в ордер.

Ордер на житлове приміщення може бути визнано недійсним у судовому порядку. Вимогу про визнання ордера недійсним може бути заявлено упродовж трьох років з дня його видачі. У разі визнання ордера недійсним громадяни, на ім’я яких був виданий ордер, позбавляються права на займання житлової площі, вказаної в ордері.

Договір наймання та оренди жилого приміщення, предмет договору, форма та порядок його укладання. Використовування житлових приміщень у будинках державної, комунальної та колективної власності. Провадження адвокатом справ цієї категорії

Ст. 47 Конституції України встановлює, що кожен має право на житло. Держава створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду. Громадянам, які потребують соціального захисту, житло надається державою та органами місцевого самоврядування безоплатно або за доступну для них плату відповідно до закону. В Основному Законі держави пріоритет віддається розвитку приватного житлового фонду. Основні засади державної житлової політики, закріплені в Конституції України, різко контрастують із тими, що визначені у ЖК.

У Цивільному кодексі терміни «оренда» та «найм» є тотожними, тому виникає закономірне питання, чи є тотожними договір найму в контексті Житлового кодексу та цивільний договір оренди? Відповідно до ст. 61 ЖК користування житловим приміщенням у будинках державного і громадського житлового фонду здійснюється відповідно до договору найму житлового приміщення. Договір найму — це договір, метою якого є задоволення потреб громадян у житлі, тобто він є «некомерційним договором». Водночас договір оренди — це оплатний договір, який може здійснюватися з метою отримання прибутку орендодавця.

Предметом як договору оренди, так і договору найму є житлове приміщення. Згідно з ЦК України, предметом договору найму (оренди) житла можуть бути помешкання, зокрема квартира або її частина, житловий будинок або його частина. Помешкання має бути придатним для постійного проживання в ньому. Сторонами в договорі найму житлового приміщення державного чи комунального майна є наймодавець і наймач.

Договір найму житлового приміщення в будинках державного і громадського житлового фонду укладається в письмовій формі на підставі ордера на житлове приміщення (ст. 61 ЖК). Згідно з ч. 2 ст. 793 ЦК України договір найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) строком на три і більше років підлягає нотаріальному посвідченню.

Згідно зі ст. 6 ЖК житлові будинки і приміщення призначаються для постійного проживання громадян, а також для використання у встановленому порядку як службових житлових приміщень і гуртожитків. Надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру забороняється.

Для експлуатації державного і громадського житлового фонду створюються житлово-експлуатаційні організації, діяльність яких здійснюється на основі господарського розрахунку.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector